samrudhi mahamarg :छत्रपती संभाजीनगर मध्ये हिंदुरुदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृध्दी महामार्ग रोखला पोलिसांची झाली धावफळ.

samrudhi mahamarg :छत्रपती संभाजीनगर मध्ये हिंदुरुदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृध्दी महामार्ग रोखला पोलिसांची झाली धावफळ.

 

निषेध केलेल्या शेतकऱ्यावर पोलिसांनी काय कारवाई केली

येथे पहा