onion todays rate: अवकाळी पावसात कांद्याच्या भावात मोठी वाढ, लगेच पहा जिल्हा निहाय कांदा बाजार भाव

onion todays rate: अवकाळी पावसात कांद्याच्या भावात मोठी वाढ, लगेच पहा जिल्हा निहाय कांदा बाजार भाव

onion todays rate

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/05/2023
कोल्हापूर क्विंटल 6900 400 1200 800
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 3979 250 550 400
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 13278 500 1000 750
खेड-चाकण क्विंटल 600 500 800 650
सातारा क्विंटल 527 600 900 750
राहता क्विंटल 460 200 700 560
सोलापूर लाल क्विंटल 51693 100 1100 350
जळगाव लाल क्विंटल 1559 275 670 495
नागपूर लाल क्विंटल 5320 500 800 725
भुसावळ लाल क्विंटल 48 700 700 700
पुणे लोकल क्विंटल 12108 300 800 550
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 24 500 1000 750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 700 800 750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 814 200 700 450
चाळीसगाव-नागदरोड लोकल क्विंटल 9000 100 650 460
मलकापूर लोकल क्विंटल 1197 250 775 551
कामठी लोकल क्विंटल 60 1200 1600 1400
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 800 1000 900
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2230 300 1000 650
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 11052 300 920 700
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1950 300 781 630
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 10574 450 1001 700
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 15000 220 800 670
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 308 200 901 500
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 1884 100 900 500
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 8661 200 1011 605
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 11290 100 1025 650
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 2960 100 800 650
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3740 500 709 650
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 31250 300 1330 800
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1780 250 855 600
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 1604 450 801 621
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 1347 400 1100 850
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 1418 150 700 550
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 34 1000 1400 1200
देवळा उन्हाळी क्विंटल 8350 100 1030 675